Offsets, RECs and BEF WRCs®:

2008
2008

Metric tons purchased: 60 mT

2009

Metric tons purchased: 29 mT

2010

Metric tons purchased: 67 mT

2011

Metric tons purchased: 38 mT

Total Metric
Tons Purchased:
194 mT
Total Metric
Tons Purchased:

194 mT